Ο Πρόεδρος Κλειδέρης Ιωάννης μαζί με τον υποψήφιο Αντιδήμαρχο στο Δήμο της Αθήνας κ. Κορομάντζο Βασίλειο ο οποίος εχει διατελέσει μεγάλο έργο στο Δήμο Αθηναίων ως Δημοτικός Σύμβουλος απ το 1986!