ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE

Σ.Ε.Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Bookmark and Share

14/4/2014
   
Ανακοίνωση 14/04/2014
    
«Σας ενημερώνουμε ότι στο (ΦΕΚ 74/τ.Α'/26-03-2014) άρθ.1 κεφ. Α’ δημοσιεύθηκε ο Ν.4250/2014 , ο οποίος τροποποιεί τον Ν.2690/1999  (ΦΕΚ45/τ.Α'/09-03-1999).
Πιο συγκεκριμένα, από τις 26/03/2014 με τη δημοσίευση του Ν.4250/2014 καταργείται η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο Τομέα και αντικαθίσταται από την υποβολή απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων τα οποία πλέον ΔΕΝ χρειάζεται να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  .
Σημειώνεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων.
Σε τυχόν περιπτώσεις που κατά τον υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο τριμήνου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, διαπιστωθεί η προσκόμιση παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, ο πολίτης ή η επιχείρηση υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α’/11-06-1986) ή και σε άλλες ποινικές κυρώσεις καθώς και σε άμεση ανάκληση της διοικητικής ή άλλης πράξης, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι προβλέπεται για εξαιρετικούς λόγους οι Υπηρεσίες να διατηρήσουν την απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων για συγκεκριμένες διαδικασίες, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ εντός τριμήνου από την ανωτέρω ημερομηνία (26-03-2014).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.»
 

Διαθέσιμες Κατηγορίες Εντύπων:
Download this file (nomos_4250.pdf)Ν.4250/2014 3705 kB 2014-04-16 14:02
Download this file (nomos_2690.pdf)Ν.2690/1999 801 kB 2014-04-16 14:02
      

     
22/3/2013

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 9ης /4-2-2013 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α
.

  ⇔ (περισσότερα)
 


5/2/2013

ΕΔΣΝΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η Α' ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με το διαγωνισμό για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Φυλή) ολοκληρώθηκε σήμερα, η α’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων της Αττικής μέσω ΣΔΙΤ. Μέσα σε έξι μήνες δρομολογήθηκε η επίλυση ενός προβλήματος που εκκρεμούσε για σχεδόν 20 χρόνια.
 
Η κατασκευή των 4 εργοστασίων που προωθεί ο ΕΔΣΝΑ σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και διαλογής στην πηγή, αναμένεται να δώσει λύση σε ορίζοντα 25ετίας σε ένα οξύ πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, με διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των έργων, των υποδομών και των θέσεων εργασίας και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον πολίτη.
 
Παράλληλα, για πρώτη φορά η διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική θα εναρμονιστεί με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέσω των αρμοδίων οργάνων της στηρίζει σθεναρά τη διαδικασία υλοποίησης των συγκεκριμένων υποδομών.
 
Υπενθυμίζεται ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής με πρόσφατη επιστολή της εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την κατασκευή των 4 εργοστασίων και ζητά ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου να συμβασιοποιηθούν τα έργα μέσα στο 2013 και να μην χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια.
 
Στο σημερινό διαγωνισμό για το εργοστάσιο της Φυλής που είναι το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα από τα 4 που δημοπρατήθηκαν, υπέβαλαν προσφορές 7 συνολικά διαγωνιζόμενοι, είτε μεμονωμένα, είτε σε κοινοπρακτικά σχήματα. Πρόκειται για τις:
 
    Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
    Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΔΕΗ ΑΕ
    Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
    Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP NV-INTRAKAT AE – ENVITEC AE   
    Ένωση Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ
    Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ
    Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στη φάση αυτή κατατίθενται μόνο τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα ακολουθήσει η β’ φάση με τη διενέργεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και, τέλος, η κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.
 
 Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι «Όταν στις 8 Οκτωβρίου 2012 υποβάλαμε το αρχικό αίτημα προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κατασκευή των 4 εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων, πολλοί θεώρησαν ότι δεν θα καταλήξουμε ποτέ.
 
Σήμερα, μόλις 4 μήνες μετά, η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Με ρυθμούς πρωτόγνωρους για διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών, ο ΕΔΣΝΑ ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού με την κατάθεση των δικαιολογητικών των εταιρειών. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο Ανταγωνιστικός Διάλογος. Εκεί καλούμε όλους να συμβάλλουν με ιδέες, προτάσεις και κριτική στη διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης.
 
Όσοι θέλουν να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα της Αττικής έχουν χρέος να συμμετέχουν. Όσοι δεν θέλουν να λυθεί το πρόβλημα και επιθυμούν τη συνέχιση της τριτοκοσμικής κατάστασης, μπορούν να συνεχίσουν να εμποδίζουν το διάλογο, να καταθέτουν προσφυγές και να απειλούν. Εδώ κρίνονται οι προθέσεις όλων. Μπορούν να συμμετέχουν, είτε στην επίλυση του προβλήματος, είτε στην παρεμπόδιση της επίλυσης. Ο καθένας ας κάνει τις επιλογές του.
 
Για πρώτη φορά τα τεύχη δημοπράτησης θα συνδιαμορφωθούν μέσα από διαδικασία διαλόγου, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, με ανοικτές όλες τις τεχνολογίες. Αυτή την πρωτόγνωρη για δημόσιο διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία κάποιοι δεν την επιθυμούν.
 
Εμείς υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας και δρομολογούμε με ταχύτητα λύσεις. Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός που είναι νόμος του κράτους έμενε για 10 χρόνια στο συρτάρι. Τόσα χρόνια που θάβαμε τα σκουπίδια δεν διαμαρτύρονταν κανείς από αυτούς που σήμερα επικαλούνται το περιβάλλον και την προστασία του. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να ανέχεται για 30 χρόνια τη χωματερή και να διαμαρτύρεται στην προσπάθεια δημιουργίας εργοστασίων που θα επεξεργάζονται με σύγχρονο τρόπο τα απορρίμματα και σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία; Ας κοιταχθούμε επιτέλους όλοι στον καθρέφτη.
 
Θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή και να διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά τους εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και δεν κινδυνεύει το εργασιακό τους μέλλον».
 
Τα βασικά στοιχεία του διαγωνισμού για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Φυλή)
 
1   Η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Φυλή) εκτιμάται κατά μέγιστο σε 700.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
 
2   Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης, καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
 
3   Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.
 
4   Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.
 
5   Η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας.

Πηγή : Περιφέρεια Αττικής

 

 
16/1/2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ : ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ 25.000 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κατά τη διάρκεια της  χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκε εκ νέου το θέμα των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να προβεί σε νέες ενέργειες, ώστε να συνδράμει επικουρικά στον αγώνα των εργαζομένων.
 
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επανέλαβε ότι «η Περιφέρεια Αττικής στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, παρέχοντάς τους νομική υποστήριξη» και πρότεινε την επαναφορά της συζήτησης, μόλις υπάρξουν νέες εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι «εάν οι υπάλληλοι στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις, τότε το θέμα θα έχει κλείσει προσωρινά. Θα πρέπει όμως να επανέλθουμε και να το ξανασυζητήσουμε όταν έρθει το μεγάλο τσουνάμι των 25.000 υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέσα στο 2013».

Πηγή : Περιφέρεια Αττικής


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE