ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE

Σ.Ε.Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ22/3/2013

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ


Από τα πρακτικά της με αριθ. 9ης /4-2-2013 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

 
Πηγή : diavgeia.gov.gr - Δι@ύγεια
 

 
 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE