ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE

Σ.Ε.Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΚΕ.Π.Α.


Bookmark and Share

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΙΑΤΡΟΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Πατήστε στο σύνδεσμο Αναζήτηση, επιλέξτε Νομό, Πόλη,
Τύπο, Ειδικότητα και δείτε τη λίστα ανά περιοχή.

 AΝΑΖΗΤΗΣH  


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
2. ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΙΣΤΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΤΑΜΕΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
3. ΠΑΡΟΧΕΣ 
4. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
6. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
7. ΑΜΕΑ 
8. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
9. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
 
Πατήστε στο σύνδεσμο Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Εγγράφων,
(αρχείο pdf στο οποίο συμπεριλαμβάνονται με θεματικό τρόπο
τα σημαντικότερα έγγραφα και οι εγκύκλιοι του Οργανισμού)
και αναζητήστε αυτό που χρειάζεστε.

Σημείωση : το έγγραφο pdf θα σας ζητήσει να συνδεθεί 
                με την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πατήστε αποδοχή.
               (το έγγραφο έχει περάσει από έλεγχο προγραμμάτων ασφαλείας)

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 


Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας
ΚΕ.Π.Α.

 
Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:
  α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
  β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
  γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.
   
Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 54 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας. Σε σύντομο χρόνο η Δ/νση Αναπηρίας θα συστήσει και άλλα σημεία ΚΕ.Π.Α. αλλά και Γραμματείες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.


H διαδικασία
 1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.

   
 2. Εφόσον τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό και ιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:H αναγραφή στην αίτηση κινητού τηλεφώνου είναι πλέον υποχρεωτική διότι η γνωστοποίηση της ημερομηνίας εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή θα γίνεται πλέον με μήνυμα (sms).

   
 3. Η ενημέρωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά (ιατρικά) γίνεται με δύο τρόπους: α) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι παρών ο Ιατρός προελέγχου του δίνει έντυπο ελλειπόντων δικαιολογητικών στο οποίο αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει και β)Αν δεν είναι παρών η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τηλεφωνικά ή με πρόσκληση τον ειδοποιεί προκειμένου να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και κατά την ημέρα εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή.

   
 4. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στην Υγειονομική Επιτροπή.

   
 5. Μετά από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας.

   
 6. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ.

   
 7. Χρησιμοποιεί την ανωτέρω Απόφαση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί παραλαμβάνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει.
Σχετικά έγγραφα:
 
1. Οδηγίες   Κάντε click για να γίνει λήψη του αρχείου
 
Περιέχει γενικές πληροφορίες για τα ΚΕ.Π.Α. και τα συνημμένα Δικαιολογητικά που απαιτούνται με την Αίτηση Αξιολόγησης.
 
Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΚΕ.Π.Α. με οδηγίες συμπλήρωσης, πίνακα κατηγορίας αιτημάτων και σημεία υποβολής.
 
3. Διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α.   Κάντε click για να γίνει λήψη του αρχείου

 
 
 
 

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE