ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE

Σ.Ε.Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Bookmark and Share
 
 
 
 

     
C.Slider
         

          
17/10/2017
                                                   
24η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 19-10-2017
                                                      
  ⇔ (περισσότερα)
                                                     

                                                    
17/10/2017
                                                 
34η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 18-10-2017

                                                     
  ⇔ (περισσότερα)
                                                        

                                               
17/10/2017
                                     
20ή Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-10-2017

                                               
  ⇔ (περισσότερα)
                                                              

                                                   
9/10/2017
                                                        
19η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10-10-2017

                                                              
  ⇔ (περισσότερα)
                                                 

                                           
9/10/2017
                                  
33η Έκτακτη Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 9-10-2017

                                      
  ⇔ (περισσότερα)
                                                

                                         
3/10/2017
                                           
22η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 5-10-2017

                                           
  ⇔ (περισσότερα)
                                             

                                            
3/10/2017
                                        
32η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 4-10-2017

                                               
  ⇔ (περισσότερα)
                                            

                                             
25/9/2017
                                         
18η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-9-2017

                                                            
  ⇔ (περισσότερα)
                                                        

                                                     
20/9/2017
                                               
21η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 21-9-2017

                                                                       
  ⇔ (περισσότερα)
                                                                 

                                                 
20/9/2017
                                                      
20ή Ειδική Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 21-9-2017

                                                                             
  ⇔ (περισσότερα)
                                                     

                                                
20/9/2017
                                              
31η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 20-9-2017

                                                                         
  ⇔ (περισσότερα)
                                                                     

                                               
12/9/2017
                                 
30ή Έκτακτη Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 12-9-2017

                                                                        
  ⇔ (περισσότερα)
                                                            

                                                
12/9/2017
                                    
17η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12-9-2017

                                                    
  ⇔ (περισσότερα)
                                                

                                             
5/9/2017
                                         
29η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 5-9-2017

                                       
  ⇔ (περισσότερα)
                                                         

                                      
31/8/2017
                                          
19η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 31-8-2017

                                                              
  ⇔ (περισσότερα)
                                              

                                            
30/8/2017
                                                 
16η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-8-2017

                                                      
  ⇔ (περισσότερα)
                                                         

                                         
29/8/2017
                                          
28η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 29-8-2017

                                        
  ⇔ (περισσότερα)
                                                          

                                              
25/7/2017
                                             
27η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 28-7-2017

                                             
  ⇔ (περισσότερα)
                                             

                                         
25/7/2017
                                   
18η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 27-7-2017

                                                  
  ⇔ (περισσότερα)
                                                    

                                             
25/7/2017
                                      
15η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-7-2017

                                           
  ⇔ (περισσότερα)
                                          

                                             
18/7/2017
                                             
17η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 20-7-2017

                                             
  ⇔ (περισσότερα)
                                                 

                                       
18/7/2017
                                    
26η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 19-7-2017

                                      
  ⇔ (περισσότερα)
                                                          

                                            
12/7/2017
                                      
14η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12-7-2017

                                            
  ⇔ (περισσότερα)
                                               

                                               
6/7/2017
                             
16η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 6-7-2017

                                                 
  ⇔ (περισσότερα)
                                      

                                                
4/7/2017
                                              
25η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 4-7-2017

                                                            
  ⇔ (περισσότερα)
                                                

                                             
29/6/2017
                                              
24η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 29-6-2017

                                                         
  ⇔ (περισσότερα)
                                                

                                                  
28/6/2017
                                        
13η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28-6-2017

                                              
  ⇔ (περισσότερα)
                                                      

                                                   
23/6/2017
                                     
23η Έκτακτη Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 23-6-2017

                                                      
  ⇔ (περισσότερα)
                                                

                                                       
22/6/2017
                                    
15η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 22-6-2017

                                       
  ⇔ (περισσότερα)
                                                

                                                
20/6/2017
                                           
22η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 20-6-2017

                                            
  ⇔ (περισσότερα)
                                                  

                                           
16/6/2017
                                    
21η Έκτακτη Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 16-6-2017

                                      
  ⇔ (περισσότερα)
                                                          

                                           
13/6/2017
                                       
12η Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14-6-2017

                                    
  ⇔ (περισσότερα)
                                            

                                               
5/6/2017
                                      
13η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου 8-6-2017

                                       
  ⇔ (περισσότερα)
                                                  

                                        
5/6/2017
                                             
20ή Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 6-6-2017

                                               
  ⇔ (περισσότερα)
                                           

                                             
1/6/2017
                                      
19η Έκτακτη Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής 1-6-2017

                                    
  ⇔ (περισσότερα)
                                                   

                                            
 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑVIDEOΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVEΕΡΤ1 - LIVE