Σ.Ε.Ο.Τ.Α.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
VIDEO
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVE
ΕΡΤ1 - LIVE
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΡΘΡΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΚΕ.Π.Α.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΑΙΡΟΣ
ΑΡΘΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ


10/6/2013

Μανιτάκης – Τρόϊκα  
2.000 απολύσεις - 12.500 διαθεσιμότητες


Οι 2.000 απολύσεις και οι 12.500 διαθεσιμότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τους εκπροσώπους της τρόικας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου έχει παραλάβει απόρρητη έκθεση από επιτροπή κυβερνητικών στελεχών, όπου προτείνεται η αναδιοργάνωση των αμυντικών βιομηχανιών και της ΕΡΤ, από όπου θα προέλθουν περίπου 1.500 απολύσεις.
 
Τις προτάσεις επεξεργάζεται το γραφείο του πρωθυπουργού και αναμένεται να τεθούν υπόψη των πολιτικών αρχηγών, που αναμένεται να συναντηθούν προς το τέλος της εβδομάδας για να λάβουν τις τελικές αποφάσεις.
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους της Κυριακής», η έκθεση που έχει κατατεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας μεγάλης ΔΕΚΟ, προτείνει την κατάργηση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Οι 2.000 απολύσεις που θα ολοκληρωθούν μέχρι και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προέλθουν:
 
•900 υπάλληλοι της αμυντικής βιομηχανίας (κατάργηση ΕΑΣ και αναδιοργάνωση ΕΑΒ και ΕΛΒΟ)
•550-600 από την αναδιοργάνωση της ΕΡΤ
•300 υπάλληλοι από καταργήσεις και συγχωνεύσεις μικρότερων οργανισμών
•200 επίορκοι, «κοπανατζήδες» και ακατάλληλοι προς εργασία
Εισηγήσεις
Η κυβερνητική επιτροπή στην εισήγησή της προτείνει την αναδιοργάνωση και εξυγίανση των αμυντικών βιομηχανιών της χώρας με κατάργηση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, απορρόφηση των κερδοφόρων δραστηριοτήτων από την ΕΑΒ που θα ανασυγκροτηθεί αναλαμβάνοντας πιθανότατα και τις δραστηριότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων.
 
Από το νέο σχήμα, που θα έχει ως βασικό άξονα την ΕΑΒ, αναμένεται να απομακρυνθούν περίπου 950 υπάλληλοι από τους 2.650 εργαζομένους που απασχολούνται συνολικά στις βιομηχανίες (1.350 στην ΕΑΒ, 950 στα ΕΑΣ και 350 στην ΕΛΒΟ), εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος θα απομακρυνθεί, αξιοποιώντας πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.
 
Σε δημόσια διαβούλευση οι διατάξεις για εθελούσια έξοδο
Νωρίτερα, κατατέθηκαν από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε δημόσια διαβούλευση συμπληρωματικές διατάξεις για το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική διάταξη, ρυθμίζεται το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στους υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα.
 
Επίσης, με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης- Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
 
Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιφέρονται τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου για την αυτοδίκαιη αργία, οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας του υπαλλήλου. Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του ν. 3528/2007 και αναγνωρίζεται στον υπάλληλο το δικαίωμα παραίτησης από τον δημόσιο τομέα.
 
Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα των διορισμών και της πλήρωσης θέσεων των φορέων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008.
 
Τι αναφέρει η διάταξη πλασματικού χρόνου
Συγκεκριμένα, η διάταξη, που αφορά την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, αναφέρει:
 
    Οι υπάλληλοι της υποπαραγράφου Ζ.2.1 του ν. 4093/2012, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα, μπορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις αποδοχές διαθεσιμότητας έως τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
    Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά την κύρια σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α 120) και όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
    Ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ βοήθημα.
    Για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, κατά το μέρος που αφορά την κύρια σύνταξη του Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 (Α 165), και κατά το μέρος που αφορά την επικουρική σύνταξη, το μέρισμα και το εφάπαξ βοήθημα των αντιστοίχων φορέων, καταβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου υπαλλήλου οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

Πηγή : ethnos.grΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
VIDEO
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - LIVE
ΕΡΤ1 - LIVE